Preuzmite plugin za flash.

O Kajmaku

Kajmak, pored mnogih jela, predstavlja simbol dobre, domaće, srpske trpeze. Iako ga smatramo srpskim specijalitetom, kajmak je odomaćen i u turskoj kuhinji, mada se može smatrati našim autohtonim proizvodom. Proizvodnja kajmaka se vezuje i za izvesna područja jugoistočne Evrope, Male Azije i Bliskog Istoka, Afganistana, Irana, Turske.

U Srbiji proizvodnja i potrošnja ovog specifičnog proizvoda od mleka ima veoma dugu tradiciju.

Senzorna svojstva kajmaka, kao i kod sireva, variraju u zavisnosti od tradicije, podneblja, ishrane životinja i predstavlja specifičnost tradicionalne proizvodnje kraja u kome nastaje.

Kajmak se može konzumirati kao mladi kajmak, neposredno nakon proizvodnje, ili kao zreo kajmak, nakon određenog perioda zrenja.

U okviru Pravilnika SRJ 26/2002, proizvodnja kajmaka se definiše kao nastanje sloja ili kore koja se formira na površini mleka agregiranjem mlečne masti, uz izraženo učešće proteina mleka.

Danas, kajmak se pretežno proizvodi u domaćinstvima i malim, zanatskim pogonima. Postupak dobijanja kajmaka je zasnovan na tradicionalnom načinu izrade i uglavnom se dobija proizvod nestandardnog i neujednačenog kvaliteta.