Preuzmite plugin za flash.

Proizvođačke specifikacije

Proizvođačka specifikacija SIR

Poljoprivredno gazdinstvo Dragan Marinković, Čačak - BPG:

Proizvođačka specifikacija, BELI SIR SA OVČARA - Polumasni beli sir

KRATAK OPIS TEHNOLOŠKOG POSTUPKA

Polumasni beli sir u kriškama se zanatski proizvodi u okviru poljoprivrednog domaćinstva koje se nalazi na obroncima planine Ovčar. Pasterizovano obrano kravlje mleko se zagreva u šerpama od nerđajućeg čelika na temperaturi od 30-33oC. Zagrejanom mleku se dodaje sirilo i to u količini koja je potrebna da se mleko usiri za 1-1,5h. Sirni gruš se iseče na sitne kocke, stavi u platneno cedilo, cedi okačeno 15-20min, zatim se platneno cedilo sa sirnim grušem stavi na sirarski sto i pritisne tako da pritisak bude 3-4 kg na 1 kg sirnog gruša. Ceđenje i presovanje traje 6-12-24 sata, a traje sve dok se sirni gruš dobro ne ocedi. Posle ceđenja se izvadi sirni gruš iz platnenog cedila i iseče u kriške željene veličine. Svaka kriška se zatim posoli sa svih strana, kriške se slažu u pvc posude i nalivaju presolcem koncentracije soli 5-6%, hermetički zatvaraju i čuvaju na temepraturi do +8oC do dalje distribucije.

ORGANOLEPTIČKE OSOBINE

Sir ovog tipa odlikuje se mekom konzistencijom, dobro vezanim sirnim testom sa ravnomerno raspoređenim rupicama, prijatnim blago slanim do mlečno-kiselim ukusom, tipične bledo žućkaste boje.

DEKLARACIJA

Tekst deklaracije odštampan je na pojedinačnom pakovanju.

Proizvođačka specifikacija KAJMAK

Poljoprivredno gazdinstvo Dragan Marinković, Čačak - BPG:

Proizvođačka specifikacija, MLADI KAJMAK SA OVČARA - Mladi kajmak

KRATAK OPIS TEHNOLOŠKOG POSTUPKA

Mladi kajmak se zanatski proizvodi u okviru poljoprivrednog domaćinstva koje se nalazi na obroncima planine Ovčar. Kravlje mleko se pasterizuje na temperaturi 90ºC, 10min. Nakon pasterizacije u šerpama od nerđajućeg čelika mleko se hladi na sobnoj temperaturi 3-4h, u tom periodu dolazi do stvaranja inicijalne pokožice, nakon čega započinje proces laganog hlađenja mleka, zaključno do temperature 10 – 15oC. Čitav proces proizvodnje traje oko 24 časa. U tom periodu dolazi do isplivavanja masti iz dubljih slojeva mleka i njenog inkorporiranja u već obrazovanu pokožicu, te se na taj način formira tanak čvrsti sloj, poznat kao kajmak. Formirani kajmak se skida sa površine mleka, slojevito se, uz istovremeno soljenje i slagaže u pvc posude, koje se hermetički zatvaraju i čuvaju na temperaturi +4oC do dalje distribucije.

ORGANOLEPTIČKE OSOBINE

Mladi kajmak se odlikuje izraženo svetlom, beličastom bojom, mazivom konzistencijom sa izraženom slojevitošću. Ukus i miris mladog kajmaka su blagi, tipično mlečni, umereno slani.

DEKLARACIJA

Tekst deklaracije odštampan je na pojedinačnom pakovanju.